Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna

Ze świadomości, iż każde dziecko jest inne wynika potrzeba daleko posuniętej indywidualizacji – czyli dostosowania metod pracy i treści, do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Stosujemy zatem nowoczesne programy i metody nauczania.
Treści nauczania realizujemy z zakresu różnych obszarów edukacyjnych poprzez: edukację polonistyczna, matematyczną, społeczno-moralną, ekologiczno-przyrodniczą, artystyczną, plastyczną, konstrukcyjną, muzyczną i zdrowotną.
Praca z dziećmi oparta jest na twórczych i atrakcyjnych metodach pracy wyzwalających aktywność dzieci oraz na specjalnych technikach poprzez: ZABAWĘ, PLASTYKĘ, SZTUKĘ, MUZYKĘ, RUCH i DZIAŁALNOŚĆ PARATEATRALNĄ.

W procesie edukacyjnym stosujemy różne działania wyzwalające aktywność poznawczą każdego dziecka oraz rozwijania ich samodzielności i kształcenia umiejętności.

Budynek przedszkola został przystosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Od 1999 roku w naszym przedszkolu funkcjonuje (w zależności od potrzeb) ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, w którym przebywają dzieci niepełnosprawne ze zdrowymi rówieśnikami. Grupa ta obejmuje dzieci zdrowe i niepełnosprawne w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem rodzaju i głębokości niepełnosprawności.

 

ZAJĘCIA   DODATKOWE  W  PRZEDSZKOLU

 

organizowane są zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami  dzieci i  rodziców

               

  1. Zajęcia rytmiczne  odbywają się  raz w tygodniu:   środa

we wszystkich grupach; gr.I 9;00-9;30, gr.II 9;30-10;00, gr.III 10;00-10;30, gr.IV10;30-11;00 - współprowadzący instruktor umuzykalnienia Sławomir Sochacki

 

  1. Nauka  języka  obcego -  język  angielski   

 zajęcia odbywają się we wszystkich grupach:

             poniedziałek – 9;00-9;30 gr.IV, 9;30-9;45 gr.II, 9;45-10;00 gr.I, 10;00-10;30   

            gr.III  i   środa-  12;00-13;00 gr.IV- prowadzi  nauczyciel jęz. angielskiego  Pani    

            Agnieszka Skrzypczak

 

  1. Religia  zajęcia odbywają się; wtorek i czwartek; w grupie IV ( dzieci 6 letnie) 13;00 – 13;30 -  prowadzi  katecheta Pani Anna Boberska

 

Logoterapia   zajęcia indywidualne odbywają się ;

             poniedziałek 9;00 – 12;00, środa 13;00 – 15;0-  prowadzi logopeda Pani Beata  

             Głos

 

  1. Zajęcia biblioteczne   zajęcia odbywają się  raz w tygodniu – czwartek we wszystkich grupach - prowadzi  pracownik  Biblioteki w  Kazimierzu Dolnym  Pani Urszula Soleniec

 

  1. Zajęcia komputerowe  wspomagające rozwój  dziecka  prowadzą  nauczycielki grup wg swoich planów (w zależności od potrzeb)

 

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu  zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dziecka wg planu prowadzą nauczycielki:, Pani Roma Skocz, Marta Doraczyńska, Katarzyna Skoczek, Zippi- Pani Marzena Jaśkiewicz

 

  1. Konsultacje z pedagogiem odbywają się w poniedziałki od godziny 10;00 do 14;00

                                                                                                                     

  1. Zajęcia taneczne  zajęcia odbywają się raz w tygodniu; w poniedziałek, zajęcia prowadzi   instruktor  tańca  z Akademii Promocji Tańca w Puławach

 

  1. Dogoterapia odbywa się  raz w miesiącu zajęcia we wszystkich grupach prowadzi terapeuta Marta Budzyńska

 

  1. Zajęcia sportowe zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone przez instruktora sportu z firmy Kangur- Przedszkoliada.pl

 

 Nasza oferta...

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-12