Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym
Strona głowna  /  Organizacja
Organizacja

PRZEDSZKOLE FUNKCJONUJE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY


CZAS PRACY PRZEDSZKOLA :
6:30 - 16:00WYSOKOŚĆ CZĘŚCIOWEJ ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE
Z PRZEDSZKOLA USTALA RADA MIEJSKA.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty 5 godz. pobyt dziecka
w przedszkolu jest bezpłatny-

w godz. 8ºº-13ºº realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.


Przedszkole zapewnia dzieciom dzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków: ŚNIADANIA, OBIADU I PODWIECZORKU, za które odpłatność ponoszą rodzice.

 

 My to organizujemy...
 
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

POSIŁKI:

 8:30 –   9:00 - śniadanie
12:00 – 12:30 - obiad
14:15 – 14:30 - podwieczorek

6:30 – 8:20

Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne; zabawy ruchowe wg. pomysłów i zainteresowań dzieci; zabawy integracyjne, praca indywidualna, wyrównawcza.

9:00 – 12:00

 

A   Projektowanie sytuacji edukacyjnych zgodnie z pomysłami, potrzebami i zainteresowaniami dziecka.

Sytuacje edukacyjne realizowane przez zabawy badawcze, dydaktyczne, twórcze, formy sceniczne, twórcze opowiadania, techniki plastyczne, opowiadania matematyczne, zabawy rytmiczne, zagadki, gry symulacyjne i sytuacyjne, zabawy tematyczne, scenki rodzajowe itp

 

B    Zajęcia dodatkowe:

 

• Rytmika
• Zajęcia biblioteczne
• Religia
• Logoterapia
• J. angielski

• Zajęcia komputerowe

 

C     Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

12:30 – 14:15

Przygotowanie do odpoczynku i odpoczynek. Gr. I- leżakowanie

13:00 – 15:30

Oferty zabaw i gier dla dzieci, zabawy konstrukcyjne, animacyjne i integracyjne. Zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze.

15:30 – 16:00

Pożegnanie kolegów i nauczycielek.
Kontakty indywidualne z rodzicami.Ostatnia aktualizacja: 2016-09-12