Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym
Strona głowna  /  Środowisko
Środowisko
  Współpraca Przedszkola ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Zadanie sposób / realizacji

 

Termin realizacji

 

Współpraca z Gminnym Zespołem Szkół w Kazimierzu Dolnym:

*spotkanie dyrektora GZS oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej z rodzicami

*zaproszenie uczniów klas pierwszych do wspólnych akcji artystycznych

*wycieczka dzieci  6  letnich do szkoły – poznanie budynku, udział w lekcji

       Rok szkolny 2020/2021

 

Współpraca z Sanepidem w Puławach  – realizacja programu profilaktyki antynikotynowej  „Czyste powietrze wokół nas”

 

kwiecień 2021r.

 

Współpraca z Kazimierskim Ośrodkiem Kultury Promocji i Turystyki:

*wyjścia na spektakle teatrzyków 

*udział w zajęciach edukacyjno-artystycznych

*oglądanie wystaw, wernisaży  oraz kiermaszów świątecznych

*oglądanie  rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej

 

 

rok szkolny

 

Współpraca z  Biblioteką Publiczną w Kazimierzu Dolnym:

*poznanie biblioteki, jej funkcji i zasad korzystania z księgozbiorów

*udział w cyklicznych spotkaniach w ramach Klubów Czytelniczych

*udział w zajęciach bibliotecznych

*udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę

*udział w spotkaniach literackich i autorskich w bibliotece

 

rok szkolny

zgodnie z harmonogramem

 

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Puławach ; sekcja ruchu drogowego:

*cykliczne spotkania z funkcjonariuszami policji  na temat; bezpieczny przedszkolak, bezpieczna droga, bezpieczna zabawa, niebezpieczny obcy

 

 

wrzesień  2020r.

 

Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną  w Kazimierzu Dolnym:

*wycieczka do siedziby OSP -  poznanie pracy strażaka, wozu bojowego

*spotkanie w przedszkolu - pozyskanie wiedzy co zrobić w sytuacjach zagrożenia, pokaz ćwiczeń bojowych,  próbna ewakuacja dzieci i pracowników przedszkola z udziałem strażaków  z OSP

 

 

kwiecień 2021 r.

 

Współpraca z Muzeami Nadwiślańskim i Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym:

*udział w lekcjach  muzealnych i  edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym  i  Muzeum Nadwiślańskim,

*zwiedzanie muzeów; oglądanie ekspozycji i wystaw, wzbudzanie zainteresowania dziełami sztuki i zabytkami

 

 

rok szkolny

wg planu nauczycieli

 

Zwiedzamy Galerie: oglądanie wystaw i ekspozycji w kazimierskich galeriach, poznanie miejsca pracy artysty - malarza

 

rok szkolny

wg planu nauczycieli

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puławach:

*badania specjalistyczne, porady i  konsultacje dla rodziców i nauczycieli

 

rok szkolny

wg potrzeb

 

Współpraca z Agencjami Artystycznymi w zakresie organizacji imprez artystycznych:  audycji muzycznych  i spektakli teatralnych , ustalanie terminów i tematyki

 

rok szkolny

wg potrzeb

 

Współpraca z  przedsiębiorcami w mieście;

Żeglugą Wiślaną – rejs statkiem po Wiśle,

Przewozami  Eko-Busy –przejażdżka po mieście i okolicy

 

 

czerwiec  2021 r.

 

Współpraca z Lubelskim Hospicjum Małego Księcia – udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek dla podopiecznych hospicjum

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-04