Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym
Strona głowna  /  Kalendarz
Kalendarz
 

 

Lp.

 

Program działań – sposoby realizacji

 

Termin realizacji

1.

 

Konkurs „ Święto Jesieni” – występy dzieci

 

Wrzesień 2019

2.

Święto pieczonego ziemniaka- ognisko, pikniki historia ziemniaka przedstawiona za pomocą urządzeń multimedialnych

 

05.październik 2019

 

1

 

Szkolenie rady pedagogicznej na temat: otwórz się na innowacje

 

II semestr

 

2

 

 Współpraca z Biblioteką w Kazimierzu Dolnym  w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych  :

  • udział w cyklicznych  spotkaniach  z książką  w ramach klubów czytelniczych w grupach III i IV – zajęcia literacko-artystyczne pod kątem rozwijania postaw patriotycznych i kształtowania więzi z krajem ojczystym
  • raz w tygodniu uczestniczenie w lekcjach bibliotecznych w przedszkolu – wypożyczanie książek do domu, czytanie dzieciom wybranych książek,
  • udział w spotkaniach autorskich w bibliotece,
  • udział w konkursach i akcjach organizowanych przez bibliotekę

 

rok szkolny 2019/2020

 

4

 

"Polska pieśń patriotyczna "- nauka pierwszej  zwrotki hymnu Polski oraz słuchanie pieśni patriotycznych - spotkanie z zaproszonym gościem

listopad 2019

 

5

 

 

 

 

Gromadzenie ciekawych książek,  płyt CD i DVD z baśniami i legendami polskimi , polską muzyką ludowa i patriotyczną, rozwijanie kreatywności.

Wzbogacanie sal w pomoce dydaktyczne, zdjęcia, albumy, ilustracje, książki i literaturę dla dzieci dotyczące wartości patriotycznych.

 

rok szkolny

 

6

 

"Nasza historia" - zapoznanie dzieci z wydarzeniami historycznymi związanymi z naszym regionem za pomocą sprzętów multimedialnych przez gościa Pana Marcina Pisulę

 

                       wrzesień/październik2019

 

7

 

'Pamiętamy" - poznawanie ważnych dat i miejsc związanych z historią Polski i naszego miasta  w związku z rocznicami: Krwawej Środy, Święta Niepodległości,  3-maja -  składanie kwiatów pod pomnikiem i palenie zniczy

 

rok szkolny

 

8

 

"Nasi Twórcy ludowi”" - udział przedszkola  w  warsztatach, festynach, spotkaniach z twórcami ludowymi

 

Rok szkolny

 

9

 

„Herb Kazimierza Dolnego" – warsztaty plastyczne, prezentacja multimedialna symbole, herby związane z naszym miasteczkiem.

* projektowanie herbu swojej rodziny przez dzieci

 

                         Październik/ listopad

 

10

 

"Postawa obywatelska" - - cykl spotkań z przedstawicielami służb mundurowych ;

poznanie specyfiki zawodów oraz znaczenia ich pracy dla kraju

*policjant, ( wrzesień) uzależnienia

*lotnik - (październik) przybliżenie charakteru zawodu

*strażak (czerwiec) ewakuacja, przybliżenie charakteru zawodu

 

rok szkolny

 

11

 

"Tańce polskie "- nauka tańców ; poloneza i  krakowiaka oraz tańca ludowego ze swojego regionu.

 

rok szkolny

 

12

 

Koncerty muzyczne ( cykl co miesięcznych koncertów)

 

 

rok szkolny

 

13

Nawiązanie współpracy z PPNT w Puławach

 

rok szkolny

 

14

Nawiązanie współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

 

 

rok szkolny

 

15

 

"Kącik małego przyrodnika-matematyka"- założenie w sali "kącika przyrody" , gromadzenie eksponatów,  okazów i materiałów przyrodniczych  oraz roślin, zakładanie hodowli roślin doniczkowych, nowalijek, ziół, kwiatów, warzyw .

Gromadzenie materiału, dokumentacji cyfrowej  i wykorzystywanie jej do dekoracji sal, wykonywania prac plastycznych , zajęć dydaktycznych, prezentacji w przedszkolu.

 

rok szkolny

 

16

" Cywilizacja naszym przyjacielem" - wspólne ułożenie z dziećmi  kodeksu Przedszkolaka – bezpieczeństwo w sieci

                           wg planu nauczycieli oddz.

 

17

 

Uczestnictwo nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.

 

Rok szkolny

wg Planu doskonalenia zawodowego  n-li 2019/2020

 

1

 

"Dzieciaki Sadzeniaki" - udział dzieci w warsztatach ekologiczno-przyrodniczych organizowanych przez Leroy Merlin , sadzenie i pielęgnowanie  roślin, pogłębianie wiedzy o świecie roślin.

 

październik 2018

 

2

 

 

 Warsztaty edukacyjne z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej(zdrowe żywienie), i ekologicznej z użyciem podłogi interaktywnej Czekolada.pl

rok szkolny

 

3

 

 

Wydzielenie w "Kąciku książki" stałej ekspozycji książek dotyczących przyrody, ekologii, twórczości, matematyki

 

wrzesień 2019

 

4

 

"Poznajemy  świat przyrody " - wycieczki;

podziwianie osobliwości przyrodniczych kazimierskich wąwozów oraz krajobrazu przełomu Wisły – matematyka wokół nas

 

Jesień/wiosna

 

5

"Poznajemy zjawiska przyrodnicze, fizyczne i matematyczne" - zaj. edukacyjno-badawcze w Parku Naukowo-Technologicznym w Puławach  i w przedszkolu.

rok szkolny

 

6

 

 

Przegląd kolęd i pastorałek- przegląd dla przedszkoli gminnych.

 

13.12.2019r.

 

7

Jarmark Bożonarodzeniowy- występy dzieci podczas jarmarku na rynku kazimierskim

Grudzień 2019

 

8

 

"Zielono i kolorowo" -  pozyskanie roślin doniczkowych do sal oraz kwiatów rabatowych do ukwiecenia przedszkola (  we współpracy  z rodzicami)

 

rok szkolny

wg. planu nauczycieli oddz.

 

9

 

„Świeć gwiazdeczko, świeć” – wigilia dla zaproszonych gości

 

Grudzień 2020

 

10

 

Zajęcia otwarte dla rodziców

 

rok szkolny

 

11

 

 

Pedagogizacja rodziców- profilaktyka ( zdrowe żywienie, zagrożenia cywilizacyjne, adaptacja przedszkolna)

 

rok szkolny

 

12

 

Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.

 

rok szkolny

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-24