Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym
Strona głowna  /  W roku szkolnym
W roku szkolnym

Do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają dzieci
w wieku od 3 do 6 lat z podziałem na 4 grupy.

Oddział I
dzieci 3-4 letnie – dziećmi opiekują się nauczycielki:
* Katarzyna Skoczek

*Anna Radziewicz

oraz pomoc nauczycielki Pani Małgorzata Małecka

Oddział II
dzieci 4 letnie – dziećmi opiekują się nauczycielki:

* Magdalena Paciejewska

*Anna Radziewicz

oraz woźna Pani Izabela Cybul

Oddział III
dzieci 5-6  letnie – dziećmi opiekują się nauczycielki:

* Marta Doraczyńska

* Magdalena Śliwa Jarosz

oraz woźna Pani Agata Cyfka

Oddział IV

dzieci 6 letnie – dziećmi opiekują się nauczycielki

* Skocz Roma

* Konecka Dorota

* Jolanta Szeląg-Bielec

oraz woźna Pani Danuta Rybak

   

Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wybranymi przez nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Programy rekomendowane przez MEN:

1. "Planeta dzieci-Prawda,dobro,piękno w świecie wartości”.

Autor: Jolanta Wasilewska

2. Elementarz 6-latka- program wychowania przedszkolnego- roczne przygotowanie.

3.Programy własne opracowane dla potrzeb naszego przedszkola:

 

 

„Wesoły przedszkolak” – program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich (program własny)
Autor- Nauczyciel przedszkola - mgr Marzena Jaśkiewicz

 

 

„Matematyka na co dzień” – program rozwijania zainteresowań matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (program własny)
Autor- Nauczyciel przedszkola - mgr Marzena Jaśkiewicz

 

 

„STOP AGRESJI” - wspomaganie rozwoju emocjonalnego-społecznego dzieci – program profilaktyczny przeciwdziałający zachowaniom agresywnym u dzieci w wieku przedszkolnym.(program własny)
Autor- Nauczyciele przedszkola - mgr Marta Doraczyńska i mgr Roma Skocz

 

 

 

„Z multimediów korzystamy, nową wiedzę zdobywamy” – wszechstronne wsparcie rozwoju dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, przygotowanie przedszkolaka do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowej.(program własny)

Autor-Skocz Roma,Doraczyńska Marta

 

 

 

 

W   roku szkolnym 

  2020/2021 

nasze  przedszkole  realizuje  programy:

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program edukacyjny

W ramach programu realizować będziemy wybrane działania ekologiczne. Wspólnie z Kubusiem odkrywać będziemy tajemnice otaczającego świata przyrody, poznamy jej najlepsze dary oraz zapoznamy się z zasadami zdrowego żywienia. Przedszkolaki poznają zwierzęta i rośliny, nauczą się dbać o naturę, a także docenią rolę warzyw i owoców w prawidłowej diecie.

 

„Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji antynikotynowej dla dzieci 5 i 6 letnich

Program ma charakter profilaktyczny, który ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy skazane są na bezpośredni kontakt z palącymi.

 Program rekomendowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

„Dzieciństwo bez  próchnicy” – program profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla małych dzieci 

celem programu są zachowania prozdrowotne u dzieci w wieku 3-6 lat oraz wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej.

 

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” –program edukacji antytytoniowej dla dzieci 5 i 6 letnich

celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Program rekomendowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-27